Raadsflits 8 januari: Gezamenlijke actie tegen sluiting Antoniushove/Bronovo

Samenvatting van de raadsvergadering 8 januari 2019

Het spoeddebat dat GBLV/Gemeentebelangen had aangevraagd rond de mogelijke sluiting van Antoniushove en Bronovo leidde tot eensgezind optreden van alle fracties in de gemeenteraad en het college. In de komende weken zal het HMC-bestuur via een brief en gesprekken op de zorgsituatie in Leidschendam-Voorburg worden gewezen. Ook aan de wegvallende zorg voor 50 ketamine-patiënten in het Diaconessenhuis in Voorburg wordt aandacht geschonken. GBLV/Gemeentebelangen is voor het openhouden van de ziekenhuis en is ook blij met de petitie!

Het restafval wordt in de gemeente weer wekelijks opgehaald. In de hele gemeente? Nee, niet in het buitengebied en in Voorburg-Midden.

De Stedenbanden van de gemeente worden opgezegd. Geen kerstboom uit Hranice meer voor de Oude Kerk of andere uitwisselingsactiviteiten. Volgens VVD, CDA, PvdA en CU-SGP kunnen die activiteiten ook plaats vinden zonder bemoeienis van de gemeente. Vanuit de Stichting Stedenbanden is aangegeven dat het formele predikaat nu juist een voorwaarde is voor uitwisseling.

En dan was er nog de Nashvilleverklaring waar wethouder Rouwendal geen afstand van wilde nemen, maar daarmee wel afstand nam van zijn collega-wethouders en van de LHBTI’ers in onze gemeente. Wordt vervolgd