KAPPEN IS HERPLANTEN!

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg 8 Januari 2019 – Wie herinnert zich niet de kaalslag bij Vlietland toen er vele bomen moesten sneuvelen voor het verleggen van leidingen? Maar ook op kleinere schaal sneuvelen er bomen in verband met allerlei bouwplannen. De bomenkap aan de Marcellus Emantslaan vorig jaar is voor de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen aanleiding om aandacht te vragen voor het gemak waarmee bomen in de gemeente lijken te worden gekapt.

GBLV/Gemeentebelangen-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck heeft dit onderwerp nu op de raadsagenda gezet: “Dit college heeft beloofd zich in te zetten voor extra bomen, maar laat tot nu toe vooral het tegenovergestelde zien. Inwoners maken zich wat mij betreft terecht zorgen over het gemak waarmee bomen in onze gemeente worden overgeleverd aan de kettingzaag.”

Hartsinck wil dat het college meer duidelijkheid geeft over het beleid ten aanzien van het groen in de gemeente en zich te houden aan de afspraak tot méér groen, niet minder. “Het is voor inwoners volstrekt onduidelijk of en waar bomen worden herplant. Daarnaast worden bezwaarschriften van inwoners incorrect behandeld en moest er in een schrijnend geval zelfs een rechter aan te pas komen. Het college dient zich maximaal in te zetten voor een prettige, groene leefomgeving. Als bomen moeten sneuvelen dan moet er ook echt een herplant plaatsvinden. Van een kaalslag mag geen sprake zijn!”