“GBLV’er Van Wijk zorgt voor oliebollen”

Stompwijk, 18 december 2018 – GBLV-raadslid Marien van Wijk van GBLV/Gemeentebelangen
heeft voorgesteld om de inwoners van Stompwijk te verrassen met iets lekkers tussen Kerst en
Oud & Nieuw om de hinder en irritatie van nieuwe werkzaamheden aan de Stompwijkseweg te
doen vergeten. Het college heeft dit overgenomen.

Marien van Wijk: “In de vorige raadsperiode heeft GBLV/Gemeentebelangen ervoor gezorgd dat er
eindelijk een besluit werd genomen over de reconstructie van de Stompwijkseweg en de nieuw aan te
leggen Verbindingsweg. De werkzaamheden aan de Stompwijkseweg zijn medio 2018 afgerond en
met de aanleg van de Verbindingsweg is inmiddels begonnen”.

Helaas bleek door diverse omstandigheden dat er opnieuw aan de Stompwijkseweg gewerkt moest
worden eind 2018. Door het slechte weer en miscommunicatie kwamen bewoners van Stompwijk
nogal eens voor verrassingen te staan. Deze (bijna enige) toegangsweg was geregeld geblokkeerd.
Twintig minuten omrijden met de fiets of auto was geen uitzondering. Ook aanwezige ondernemers
hadden extra werk om aan- en afvoer van hun producten goed te regelen.

Van Wijk: “Ik moest regelmatig deze minder leuke verhalen aanhoren en bedacht mij dat de gemeente
iets terug moest doen”. Hij vervolgt: “In overleg met wethouder Van Eekelen is besloten om iedere
inwoner en ondernemer uit Stompwijk uit te nodigen voor een drankje en een oliebol op vrijdag 28
december van 16.30-18.00 uur in De Bles in Stompwijk. Laten we de minder leuke dingen achter ons
laten en vooral proosten op een mooi 2019 en de verbeterde bereikbaarheid van Stompwijk!”