Dooie mus bij het afval

Raadsflits 11 december 2018

Er zal weer wekelijks restafval worden ingezameld bij de laagbouw. Voor een periode van twee jaar. Dat kost de gemeente – u dus – zo’n 400.000 euro. Door het wekelijks inzamelen wordt volgens het college de troep rond de ondergrondse afvalcontainers aangepakt. Feit is dat die troep in hoofdzaak bestaat uit grofvuil. Een bed, koelkast of badkuip past echt niet in uw kliko, ook niet als die wekelijks wordt geleegd. De troep op straat blijft.

Uw kosten gaan de komende jaren wel stijgen. Er zal nu eerder meer dan minder restafval worden ingezameld en dat zal moeten worden verbrand. Het Rijk heft daar een forse belasting op die u in de afvalstoffenheffing terug zult zien komen. Over twee jaar stopt het wekelijks inzamelen weer en is volgens het college alles beter. Wat er dan verbeterd is, blijft vaag. U betaalt in de komende twee jaar dus voor een dooie mus.

De doorstroming van de N14 kan door ongelijkvloerse kruisingen worden verbeterd. Jammer dat Rijkswaterstraat de mogelijke variant daarvoor bij de gemeente door de strot heeft geduwd. Een goede afweging ook op basis van de inbreng van betrokkenen was hierdoor niet mogelijk.

Wij wensen u Prettige Feestdagen!