Zorgen om retourbemaling De Zijde

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 13 oktober – Bewoners van de wijk De Zijde in Leidschendam hebben opnieuw aandacht gevraagd voor de grote zorgen die zij hebben rond de retourbemaling in hun wijk. Er worden al een paar maanden gigantische hoeveelheden water afkomstig uit de bouwput van The Mall of the Netherlands ter hoogte van de Zijdesingel geïnjecteerd en dat gaat nog circa een half jaar door.

De bewoners van De Zijde maken zich zorgen over de bodem onder hun grond en de effecten op het grondwaterpeil. Een aantal huizen in De Zijde staat op houten palen en daarvoor zijn grondwaterschommelingen funest. Als de retourbemaling stopt, is men verder bevreesd dat de grond gaat inklinken en scheuren en verzakkingen het gevolg kunnen zijn.

De bewoners hebben absoluut geen moeite met de herontwikkeling van Leidsenhage tot The Mall of the Netherlands, maar vinden dat zij niet met de eventuele schade daarvan moeten worden geconfronteerd. Ook zijn ze niet te spreken over de communicatie van de gemeente en Unibail/Rodamco. De vraag is ook bij wie ze straks nog kunnen aankloppen als er daadwerkelijk schade optreedt. Bij de uitgevoerde nulmeting en de monitoring worden ook vraagtekens gezet.

Alle reden voor Monica Velù, raadslid GBLV/Gemeentebelangen om opnieuw vragen te stellen over de retourbemaling in De Zijde. Dit in de hoop dat de gemeente de problemen van de bewoners van De Zijde net zo serieus gaat nemen als het grondwaterprobleem bij de bouw van The Mall of the Netherland