Servicepunt Voorburg verdwijnt

PERSBERICHT

– GBLV bepleit mobiel servicepunt –

Leidschendam-Voorburg, 12 november – Het gemeentelijk Servicepunt in Voorburg gaat in de plannen van het college verdwijnen. De bezuinigingen slaan toe en de dienstverlening neemt voor de Voorburgers weer af. GBLV/Gemeentebelangen heeft zich altijd ingezet voor een Voorburgs servicepunt en vindt nog steeds dat de inwoners ook in de eigen woonkern terecht moeten kunnen voor een aantal diensten. Om die reden heeft de fractie GBLV een motie ingediend om tot een mobiel servicepunt te komen.

GBLV-raadslid Monica Velù: ”Het Servicepunt in Voorburg was ingericht om de inwoners van Voorburg in hun eigen woonkern te bedienen. Ook leidt het Servicepunt tot extra voetstappen in het Huygenskwartier. Het college haalt daar nu een streep doorheen en geeft aan dat iedereen naar het Stadskantoor in Leidschendam moet komen. GBLV vindt dat geen goed idee. Wij pleiten daarom voor een mobiel servicepunt dat niet alleen Voorburg, maar ook Stompwijk aan kan doen.”

Met het opheffen van het Servicepunt in Voorburg realiseert het college een bezuiniging. Het verlengen van paspoorten en rijbewijzen hoeft ook minder vaak te gebeuren. Monica Velù: ”Als dat zo is, dan zal het aantal balies in Leidschendam ook sterk kunnen afnemen. Wat GBLV betreft kan het mobiele servicepunt dan ook in Leidschendam worden ingezet.