Raadsflits 13 november

Servicepunt Voorburg dicht, toekomst theater onzeker, weggegooid geld

De vastgestelde meerjarenbegroting 2019-2022 rammelt aan alle kanten. Door de gemeenteraad vastgestelde financiële normen zijn terzijde geschoven, met de onzekere verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen wordt al rekening gehouden, er wordt een greep in de spaarpot gedaan en gaten in de begroting worden gedicht door een verhoging van de hondenbelasting. GBLV/Gemeentebelangen heeft tegen de begroting gestemd, omdat van gedegen financieel beleid geen sprake is.

Het Servicepunt in Voorburg wordt door het college gesloten. Inwoners van Voorburg moeten naar het Stadskantoor in Leidschendam. Hierdoor minder voetstappen in het Huygenskwartier en een verslechtering van de service.

In de gemeenteraad had iedereen de mond vol over het belang van Het Veur Theater voor Leidschendam-Centrum. Directie, bezoekers en bekende artiesten hielden een pleidooi om het theater een jaarlijkse subsidie te geven. Dat gaat met dit college niet gebeuren. Er moet eerst weer onderzoek worden gedaan. De toekomst van het theater blijft daardoor onzeker.

Volgens het college zit uw kliko voor restafval elke week meer dan stampend vol en moet uw kliko daarom weer wekelijks worden opgehaald. Kosten: 410.000 euro per jaar! Toch bijzonder dat wij van u horen dat uw kliko helemaal niet vol zit elke week…