“Gemeente betrokken bij ontslag Woej-directeur?”

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 26 november 2018 – Onlangs werd bekend dat de Raad van Toezicht
van welzijnsorganisatie Woej in Leidschendam-Voorburg het contract met de directeur
niet verlengd. De berichten die daarover naar buiten zijn gekomen, zijn bijzonder. Er wordt
namelijk verwezen naar het nieuwe college van B&W en een nieuwe werkwijze van de gemeente.
Reden voor de fractie GBLV/Gemeentebelangen om het college te vragen of er
ambtelijk en/of bestuurlijk betrokkenheid is geweest bij het ontslag van de Woej-directeur.

GBLV-raadslid Freek Steutel is van mening dat arbeidsrelatie van de Woej-directeur in de eerste
plaats een verantwoordelijkheid is van de Raad van Toezicht van Woej: “Daar gaan we als gemeente
niet over en we weten ook niet wat er allemaal verder speelt. De berichtgeving hierover is
wel vaag. Er wordt verwezen naar de gemeente, maar onduidelijk is of het college hierin actief een
rol heeft gespeeld. Vandaar onze vragen.”

De fractie GBLV/Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de situatie bij Woej. Nauwelijks twee
jaar geleden was er een bestuurlijke crisis en het leek er op dat Woej weer in rustiger vaarwater
was gekomen. Steutel: “Binnen twee jaar weer zo’n bestuurlijke crisis is niet goed voor Woej. Een
andere onduidelijkheid die we hebben, is wie per 1 december aanstaande aan het roer van Woej
staat. Als er dan al een nieuwe directeur is, dan is de gang van zaken binnen Woej helemaal bijzonder
te noemen. De Raad van Toezicht lijkt me trouwens geen tijd te hebben om Woej aan te
sturen. Het ondertekenen van de mededeling aan de Woej-vrijwilligers dat de huidige directeur
vertrekt, laat men zelfs aan de communicatiemedewerker van Woej over, in plaats dat de voorzitter
van de Raad van Toezicht daar zelf voor staat. Wij vinden dat we trots mogen zijn op de vele
vrijwilligers in onze gemeente; dan moet je daar ook zorgvuldig mee omgaan.”