GBLV wil direct opheldering over de Sluisbrug!

Onderwerp: Vragen Sluisbrug. Spoed

Aan het College van Leidschendam-Voorburg,

Heden heeft GBLV/Gemeentebelangen vernomen van de ondernemers van Leidschendam centrum dat de Provincie maandag 19 november de zuidelijke Sluisbrug wil gaan demonteren en verwijderen. Na enkele dagen zal er een noodbrug worden geplaatst. Deze werkzaamheden zullen ongeveer een week gaan duren en er zal geen verkeer mogelijk zijn via de brug. De planning was dat deze werkzaamheden eerst bij de noordelijke Sluisbrug zouden plaatsvinden maar zonder overleg en of communicatie met ondernemers en omwonenden is besloten om deze planning aan te passen. Hierdoor is de bereikbaarheid slecht voor ondernemers, klanten en bewoners en stuit op problemen en bezwaren.

Dit leidt ons tot de volgende feitelijke vragen:

  1. Zijn bovenstaande werkzaamheden en de veranderde planning bekend bij de Gemeente?
  2. Is de Gemeente bekend dat er geen of nauwelijks communicatie hierover is geweest?
  3. Kan de Gemeente deze planning nog tegenhouden en/of aanpassen?
  4. Wat kan de Gemeente doen om deze miscommunicatie te voorkomen?

Wij zien deze vragen gaarne binnen 24 uur beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Marien van Wijk

GBLV/Gemeentebelangen