GBLV: wijkhandhaver Huygenskwartier

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 13 oktober 2018 – In september 2017 heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen vragen gesteld aan het college van B&W over de handhaving in het Huygenskwartier Voorburg. Aanleiding daarvoor was de bromfiets- en scooteroverlast, fietsers die op zaterdag in de Herenstraat fietsen, de automobilisten die lak hebben aan inrijverboden en foutparkeerders. GBLV stelde toen voor om een wijkhandhaver Huygenskwartier aan te stellen. Dat laatste was volgens het college niet nodig; er waren ook andere mogelijkheden. Een jaar later blijkt de Herenstraat nog steeds een parcours voor scooters en automobilisten op zaterdag aangevuld met fietsers.

Wijkvertegenwoordiger Ap de Heus brengt de situatie in het Huygenskwartier met zijn foto’s fraai in beeld: de bromfiets- en scooterbestuurders trekken zich van de geldende verboden niets aan. Voor Frank Rozenberg, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen is de maat nu echt vol: ”Periodieke controle-acties, attenderingsborden dat het om een voetgangersgebied gaat… het helpt allemaal niets. De invoering van de kentekenregistratie gaat nog een tijd duren en de effectiviteit daarvan moet zich dan ook nog maar eens bewijzen.

Bij de behandeling van de Meerjarenbegroting 2019 – 2022 zal GBLV/Gemeentebelangen een motie indienen om alsnog een vaste wijkhandhaver Huygenskwartier aan te stellen. Rozenberg: ”Vergelijk het maar met een wijkagent, maar dan gaat nu om een gemeentelijke handhaver die dagelijks in het Huygenskwartier aanwezig is om te controleren op bijvoorbeeld het bromfiets- en scooterverbod, het fietsverbod op zaterdag, de inrijverboden voor auto’s en de parkeerregels.”

In de vorige raadsperiode is het budget voor handhaving opgehoogd om de handhaving in het Huygenskwartier te verbeteren. ”Het wordt tijd dat dit nu ook tot zichtbaar resultaat gaat leiden. Het argument dat de burgemeester vorig jaar gebruikte om aan te geven dat een wijkhandhaver Huygenskwartier niet wenselijk, omdat als een handhaver iemand bekeurt een ander dan onbestraft kan passeren, is absolute kul. Het zou leiden tot onbegrip en aantasting van het gezag van de handhaving. Ik zou me meer zorgen om de aantasting van het gezag van de gemeente als regels door iedereen ongestraft aan de laars kunnen worden gelapt.”