GBLV: Eindelijk authentieke lantaarnpalen aan de Vlietkant

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 26 november 2018 – Een initiatiefvoorstel van GBLV/
Gemeentebelangen heeft ervoor gezorgd dat de moderne lantaarnpalen op de historische
route aan de Vlietkant in Leidschendam worden vervangen. Lang werd door de gemeente
verondersteld dat dit deel van de route geen onderdeel was van de bekende historische
route die loopt van de Petrus en Pauluskerk naar molen De Salamander.

De bewoners aan de Vlietkant in Leidschendam hadden GBLV gevraagd om de gemeente ertoe te
bewegen de moderne lantaarnpalen te vervangen. Eerdere pogingen van de bewoners leidden tot
niets. De gemeente liet namelijk weten dat dit deel van de route geen onderdeel was van de
historische route naar molen De Salamander. GBLV is samen met de bewoners poolshoogte gaan
nemen en al snel bleek dat zelfs op het wegdek was aangegeven dat het om de historische route
ging. Klip en klaar zou je zeggen. Wederom contact met de gemeente leverde hetzelfde antwoord
op: geen onderdeel van de historische route. Daarmee was het voor GBLV duidelijk. Een
initiatiefvoorstel moest er dan maar voor zorgen dat de Vlietkant als onderdeel van de historische
ook qua lantaarnpalen van modern naar historisch zou moeten omschakelen. Dat leidde snel tot
resultaat: het college besloot over te gaan tot vervanging van de huidige lantaarnpalen. Bijzonder
was wel dat het college ineens glashard beweerde dat het altijd al de bedoeling was om de
lantaarnpalen te gaan vervangen door meer historische exemplaren.

Freek Steutel, raadslid GBLV: ”Hoe dan ook een mooi resultaat om samen met de bewoners het
college van B&W te overtuigen. Alleen jammer dat de gemeente niet op de hoogte was van haar
eigen beleid. De Vlietkant is onderdeel van de historische route. Dus van de Petrus en Pauluskerk
naar molen De Salamander aan de Vliet in Leidschendam. Dat hebben we nu niet alleen
rechtgezet, maar ook goed in het licht gezet,” aldus Steutel.