Opinie: Steun Het Veur Theater én Theater Ludens

De begroting 2019 – 2022 van de coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP is gepresenteerd. Voor Het Veur Theater in Leidschendam was dit een domper: geen gemeentelijke subsidie. Het Veur Theater dreigt nu in zwaar te komen en moet mogelijk op termijn sluiten. De reden: de bezuinigingen van acht jaar geleden. Het toenmalige college zei toen visieloos tegen de twee bestaande gesubsidieerde theaters in Voorburg en Leidschendam dat stevig op de subsidie zou worden gekort. Zoek verder zelf maar uit hoe je dat oplost. Theater Ludens werd na allerlei bijzondere ontwikkelingen het enige gesubsidieerde theater en Het Veur Theater ging zonder subsidie verder.

Het Veur Theater heeft laten zien dat het een functie heeft in Leidschendam en in Leidschendam-Centrum in het bijzonder. Het blijkt alleen niet mogelijk om het theater zodanig te exploiteren dat er ook financiële ruimte overblijft voor bijvoorbeeld (vervangings)investeringen. Cultureel ondernemerschap kent dus zijn grenzen.

Theater Ludens zit op het eerste oog financieel gezien in een riantere positie, maar ook hier schuurt het wat. Het Theater zit weggestopt op een wat troosteloos plein waardoor het nauwelijks zichtbaar is als theater. Verder heeft onderzoek laten zien dat er best intern nog wat verbeterd zou kunnen worden, maar wil het theater echt een stap maken dan is er ook hier meer geld nodig.

Het nieuwe college had de kans om de theaterstructuur in de gemeente goed aan te pakken. Helaas, het college verzaakt op dit punt. Geen geld voor Het Veur Theater en weer net niet genoeg geld voor Theater Ludens om vooruit te kunnen.

Dan komt nu het moment waarop sommigen zullen zeggen: waarom moeten we eigenlijk één of twee theaters hebben in onze gemeente? Als je naar een voorstelling wilt, dan ga je toch lekker naar Den Haag, Zoetermeer of Rijswijk? Helemaal waar. Maar zullen we dan ook alle voetbalvelden, zwembaden, bibliotheken e.d. in de gemeente sluiten en ook stoppen met de discussie dat onze gemeente een huisartsenpost moet hebben? Het zijn allemaal zaken die we ook prima in Den Haag kunnen vinden. In Leidschendam-Voorburg zijn we zonder of blikken of blozen bereid om voor honderdduizenden euro’s voor twee jaar een rugbyveld met alles erop en eraan aan te leggen. Als het om cultuur gaat dan lijkt elke euro te veel.

Terug naar de theaters. U bent nu hopelijk aangeland op het punt dat ook u vindt dat het eigenlijk wel raar is hoe met de beide theaters in onze gemeente wordt omgegaan. Als dat zo is, dan is het zaak om te kijken naar oplossingen. We hebben een paar opties:

1. De eerste is de meeste simpele: geeft Het Veur Theater en Theater Ludens voldoende subsidie om fatsoenlijk de theaterfunctie in Leidschendam en Voorburg vorm te geven.

2. De tweede optie stelt aan het verkrijgen van die subsidie een aantal eisen: maak één theaterorganisatie, stem de programmering onderscheidend op elkaar af en benut de schaalgrootte en elkaars kracht.

3. De derde optie gaat nog iets verder dan optie 2 en is al eens eerder opgeworpen: bouw de verpieterende Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk (een Rijksmonument) tussen Binckhorst en Huygenskwartier om tot een fraaie theaterlocatie als alternatief voor Theater Ludens en behoud Het Veur Theater.

4. De vierde optie gaat helemaal out-of-the-box: sluit de beide theaters! Maar ga als gemeente heel snel in overleg met The Mall of the Netherlands/Kinepolis om centraal in de gemeente een prima theaterfunctie met een grote en een knusse, kleine zaal te realiseren.

Welke optie het gaat worden? Waarschijnlijk geen van deze vier. Het wordt vermoedelijk een politiek gemakkelijke en visieloze optie om de extra subsidie voor Theater Ludens niet toe te kennen en dat vrijkomende budget vervolgens aan Het Veur Theater te geven. En zo gaat deze theaterklucht in onze gemeente na de begrotingspauze op naar het volgende bedrijf. Het wordt tijd om daar eens een eind aan te maken.