Toch Roze Borrel tijdens de Vlietdagen

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 10 september 2018 – De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft het initiatief genomen om tijdens de Vlietdagen toch een Roze Borrel voor de LHBTI-gemeenschap in Leidschendam-Voorburg te organiseren. De Roze Borrel was een vast onderdeel de laatste jaren van de Vlietdagen, maar is met het aantreden van het nieuwe college van B&W geschrapt. De fracties van D66 en GroenLinks in Leidschendam-Voorburg hebben zich bij dit initiatief aangesloten, zodat de drie partijen op zondag 16 september van 14.00 – 17.00 uur de Roze Borrel organiseren in Foto Atelier BW5 aan het Zwartepad 5 in Voorburg.

De drie partijen zijn verbaasd dat de Roze Borrel is geschrapt. Fractievoorzitter Frank Rozenberg (GBLV/Gemeentebelangen): “De Roze Borrel is als programma-onderdeel tijdens de Vlietdagen geïntroduceerd om op een positieve manier aandacht te schenken aan LHBTI’ers in de gemeente. Gewoon als onderdeel van de Vlietdagen om te laten zien dat iedereen in onze gemeente mee kan doen. Om dat nu al weer te laten sneuvelen is erg jammer, maar eigenlijk ook zorgelijk.”

Jeroen van Rossum (fractievoorzitter GroenLinks) is het met zijn collega eens: “We hebben in de gemeenteraad vlak voor de vakantie nog een motie aangenomen waarin het college wordt aangespoord om met een LHBTI-actieplan voor 2018 te komen. Wij hadden “actie” daarbij niet opgevat als het schrappen van de Roze Borrel.”

D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem is blij met het initiatief van GBLV/Gemeentebelangen om toch tijdens de Vlietdagen een Roze Borrel te organiseren: “Iedere inwoner van onze mooie gemeente moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn, ook tijdens de Vlietdagen. Als het de portefeuillehouder niet lukt om met het opgehoogde LHBTI-budget een Roze Borrel te organiseren dan laten wij graag zien hoe het ook kan.”