Raadsflits 28 augustus

Over afval, project Rijnlandlaan en het eerste integraal kindcentrum

Tijdens de raadsvergadering van 28 augustus stond het onderwerp afval centraal. Het ’nieuwe’ afvalbeleid van het college zou ter sprake komen, maar als snel bleek dat er weinig nieuws aan was. Het systeem van omgekeerd inzamelen en verminderen van het restafval blijft uitgangspunt. Het ligt dus aan de invoering en de uitvoering van het afvalbeleid. GBLV/Gemeentebelangen zal drie moties indienen om de dienstverlening voor inwoners te verbeteren: onderzoek of het mogelijk is om voor grofvuil het principe ”vandaag gebeld, morgen opgehaald” te hanteren, haal afval gescheiden op bij flats waar inpandige containerruimtes zijn en zorg dat inwoners voor het wegbrengen van hun gescheiden afval naar een ondergrondse container dat op één plek kunnen.

Het eerste Integraal Kindcentrum (IKC) komt in De Tol. GBLV heeft zich hier al jaren sterk voor gemaakt. Kinderopvang en basisonderwijs onder één dak met uitwisseling van kennis en kunde voor de kinderen van 0-12. Prima ontwikkeling! Wel maken we ons zorgen over de extra kosten van 2 miljoen euro voor de realisatie. We hadden dan ook verwacht dat het college de raad ook zou informeren over de consequenties die dit heeft voor het onderwijs huisvestingsbeleid voor de komende jaren. Er staan immers nog meert te bouwen IKC’s en scholen op stapel. De wethouder heeft op vragen van GBLV toegezegd deze meerjarenvisie op te nemen in de meerjarenbegroting van 2019 – 2022.

Ook het project Rijnlandlaan maakt vorderingen. Eindelijk is er een planning waarin duidelijk wordt wanneer het Veurs Voorburg zijn intrek kan nemen in haar nieuwbouw aan de Rijnlandlaan. Ook daar heeft GBLV zich sterk voor gemaakt. Niet te vergeten de steun die wij hebben gegeven aan het actiecomité “Red de Rijnlandlaan”. Hierdoor is het bouwplan minder massaal, beter inpasbaar in de wijk met prima voorzieningen zoals groen, kinderopvang, Veurs Voorburg, Dijsselbloem. Een prachtig resultaat. GBLV heeft de wethouder gevraagd zich in te zetten voor een goede samenwerking met het Veurs Voorburg: maaltijden voor ouderen en zorgstages samen met de thuiszorg.