Sloop oude CBS-gebouw: het stof daalt langzaam neer

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 29 juli 2018 – De sloop van het voormalige CBS-gebouw in wijk Bovenveen in Voorburg heeft al veel stof doen opwaaien. Er bleek bij het vrijkomende stof gelukkig geen sprake van asbest. De zorgen onder omwonenden en ondernemers bleven echter, omdat ze al zeer lang in het stof moeten wonen en werken. Vanuit de wijk kwam de vraag over mogelijk schadelijk kwartsstof. Aanleiding voor GBLV/Gemeentebelangen om ook hier actie op te ondernemen.

Voor GBLV/Gemeentebelangen raadslid Monica Velù is de sloop van het CBS-gebouw een voorbeeld dat kan worden bijgeschreven op het lijstje van slechte communicatie rond bouwprojecten: “Je zou denken dat er bij dit soort projecten actiever wordt gecommuniceerd door de sloper en de gemeente om mogelijke zorgen bij omwonenden en ondernemers vooraf weg te nemen. Een gemiste kans, omdat je als sloper en gemeente kunt verwachten dat er vragen leven.”

Op het moment dat GBLV/Gemeentebelangen signalen kreeg uit de wijk over schadelijk kwartsstof is er contact gezocht met het college van B&W. Monica Velù: “De verantwoordelijk wethouder heeft de door ons aangekaarte vragen uitermate serieus opgenomen en is daarmee voortvarend aan de slag gegaan. Dit is ook de manier waarop GBLV/Gemeentebelangen wil werken: problemen signaleren, oppakken en actie ondernemen. Het is prettig te constateren dat de wethouder hierin onze lijn volgt, waarvoor waardering van onze kant.”

Er is inmiddels contact met onder andere het Ministerie van SZW en het RIVM. Van een gevaarlijke situatie lijkt daarbij geen sprake. Er is een meetpunt van het RIVM dat vermoedelijk dichter bij de slooplocatie wordt gezet. De sloop gaat naar verwachting nog zo’n vier weken duren, waarna een eind komt aan de stofoverlast en herrie. Het verder bouwrijp maken van de locatie duurt dan nog enkele maanden, maar zal voor veel minder overlast zorgen. Velù tot slot: “De zorgen rond de sloop hebben we dan weg kunnen nemen, maar ik hoop dat de bouwer en de gemeente bij de bouw van Park070 actiever gaan communiceren!”