GBLV: Aanpak parkeerproblemen Leidschendam-Centrum

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 16 juli 2018 – Bewoners en ondernemers van Leidschendam-Centrum vragen al geruime tijd aandacht voor de parkeerproblemen in hun gebied. Door de bouw van appartementen en twee winkels aan het Molenpad, zouden er opnieuw parkeerplaatsen verloren gaan. De oproep van de bewoners aan de gemeenteraad was om hier een openbare parkeergarage onder te realiseren. Zoals te verwachten viel, was dat onmogelijk door de afspraken die de gemeente in het verleden met de projectontwikkelaar heeft gemaakt. GBLV/Gemeentebelangen diende tijdens de raadsvergadering een amendement in om concreet aan de slag te gaan met de parkeerproblematiek.

Afspraken tussen gemeente en projectontwikkelaar

GBLV/Gemeentebelangen heeft in de afgelopen periode vaak aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek in het Damcentrum en daarvoor ook concrete voorstellen gedaan. Een parkeergarage onder het bouwplan Molenpad zat daar niet bij, omdat de bouwplannen al te ver gevorderd waren en er ook afspraken liggen tussen de gemeente en de projectontwikkelaars in het Damcentrum.

Geheugenprobleem in de gemeenteraad

Marien van Wijk, raadslid GBLV/Gemeentebelangen: “Het geheugen in de politiek is niet al te best, zoals maar weer bleek de afgelopen tijd. Het Masterplan Damcentrum is altijd door de VVD met hand en tand verdedigd, terwijl we nu in de praktijk zien dat daar fouten in zijn gemaakt: het Damplein staat al jaren leeg en het parkeren is een probleem, ondanks de gratis openbare parkeergarage. Tijdens de crisis is het contract tussen de gemeente en de projectontwikkelaars gewijzigd en daarmee heeft de gemeenteraad ingestemd. Het willen afblazen van het bouwplan aan het Molenpad zoals in de gemeenteraad door partijen werd aangegeven, heeft GBLV daarom met verbazing aangehoord.

Van niet naar toch wel bouwen

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces kwam het geheugen weer terug. Waar in de voorlaatste raadsvergadering de bewoners en ondernemers, mede verenigd in de actiegroep Dambelang,  misschien nog het idee kregen dat er een openbare parkeergarage onder het Molenpad zou komen, bleek al snel dat VVD en CDA van koers waren veranderd. De mogelijke schadeclaim van de projectontwikkelaar en de gemaakte afspraken tussen hem en de gemeente kregen de overhand. De oplossing waarmee de bewoners en ondernemers vervolgens tevreden moesten worden gehouden was een motie.

Motie of amendement?

Het standpunt van GBLV/Gemeentebelangen was helder: als er niets wordt gedaan aan de parkeerproblematiek, dan stemmen wij tegen de geplande bouw aan het Molenpad. Marien van Wijk: “We wilden de afspraken met de projectontwikkelaar graag respecteren, omdat we vinden dat je als gemeente betrouwbaar moet zijn en eerdere afspraken en besluiten moet nakomen. Tegelijkertijd vonden we het onacceptabel dat we als fractie concrete voorstellen hebben gedaan om de parkeerproblemen op te lossen en dat daar niks mee was gedaan. De motie van de andere partijen vonden we veel te zwak. Er staan mooie dingen in over het parkeren, maar het college hoeft een motie niet uit te voeren. Vandaar dat we met een amendement op het raadsbesluit kwamen. Een amendement moet het college namelijk wel uitvoeren. Het college moet nu voor 1 maart met een concreet implementatieplan parkeren komen. Ook de parkeerproblematiek bij het Stadskantoor wordt daarbij meegenomen.”

Eindelijk voortgang

“Het amendement dat ik namens GBLV/Gemeentebelangen heb ingediend kon op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen. De bouwplannen kunnen doorgaan en is er een oplossing voor vermindering van de parkeerdruk. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid richting bewoners en ondernemers. Zij hebben lang genoeg in het ongewisse gezeten. De motie is ook aangenomen. We zijn nu als gezamenlijke gemeenteraad benieuwd met welke uitgewerkte plannen het college gaat komen ter verlichting van de parkeerdruk in Damcentrum alsook in het Raadhuiskwartier”.