Vragen over Extra Oeververbinding

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 25 juni 2018 – GBLV/Gemeentebelangen heeft vragen gesteld aan het College van B&W naar aanleiding van een verschenen blog op een lokaal digitaal nieuwsblad (“Vlietnieuws”). In deze blog wordt geconstateerd en geanalyseerd dat er eigenlijk geen plek voor een extra oeververbinding is.

Tijdens de verkiezingscampagne dit jaar was voor de coalitiepartijen VVD en CDA een extra brug over de Vliet een speerpunt. Van deze opmerking is in het nieuwe coalitieakkoord niet meer over dan dat er “een taboeloos onderzoek” moet plaats vinden. In de vorige coalitie periode met GBLV is een extra oeververbinding ter hoogte van de voormalige Mebin betoncentrale afgewezen op grond van kosten en het creëren van een waterbed effect. Op verzoek van de VVD en CDA zijn toen extra onderzoeken gedaan naar het effect van deze extra oeververbinding met wederom een negatief advies als uitkomst.

In de genoemde blog van het digitale nieuwsblad worden diverse stellingen naar voren gebracht, zoals kosten, extra verkeersdruk in achterliggende straten/wijken, verminderde opbrengst van grond en woningen en de verwachte tijd die het duurt voordat vergunningen en bestemmingsplan worden goedgekeurd.

Tevens geeft de blog een goede analyse van locaties die in het verleden ter sprake zijn gekomen als alternatieve locaties. GBLV heeft naar aanleiding van deze stellingen en analyse vragen gesteld aan het College of zij deze stellingen en analyse deelt.

Marien van Wijk, Raadslid GBLV: “Er staat een hoop geschreven in deze blog waarvan ik graag wil weten of het College het hier mee eens is of juist niet. GBLV/Gemeentebelangen staat voor een goede doorstroming en bereikbaarheid van onze centra maar wel uitgaande van feiten en een helder verhaal richting inwoners en ondernemers”.