Slechte communicatie rond retourbemaling wijk De Zijde

Leidschendam-Voorburg, 24 juni 2018 – Bij de aanleg van de parkeergarage voor The Mall of the Netherlands is een grondwaterlek ontstaan. Om dit op te lossen moet er extra grondwater worden weggepompt dat vervolgens in de wijk De Zijde weer wordt geïnjecteerd. De bewoners van De Zijde maken zich grote zorgen over de gevolgen van deze retourbemaling voor hun huizen en zijn ronduit ontevreden over de communicatie. Voor de fractie GBLV/Gemeentebelangen was dit aanleiding om vragen te stellen aan verantwoordelijk wethouder Nadine Stemerdink (PvdA), die toegaf dat de communicatie niet goed is gegaan.

Raadslid Frank Rozenberg, GBLV/Gemeentebelangen: ”Het is echt een bijzondere situatie. Aan de ene kant zegt de gemeente dat de communicatie de verantwoordelijkheid is van Unibail Rodamco dat The Mall of the Netherlands ontwikkelt, aan de andere kant nodigt de gemeente wel inwoners uit voor een informatiebijeenkomst. Ook dat gaat dan niet goed: die uitnodigingen kwamen te laat binnen en een aantal straten in De Zijde kregen geeneens een uitnodiging.”

Er is een groot aantal vragen al vanuit de bewoners van De Zijde gesteld over het hoe en waarom van deze retourbemaling en de mogelijke schade voor hun huizen. Rozenberg: ”De wethouder gaf aan dat ze de bewoners gaat beantwoorden die vragen hebben gesteld. Wat GBLV betreft een gemiste kans: stuur die antwoorden in een deugdelijk vraag- en antwoordpakket naar alle bewoners van De Zijde. De wethouder gaf verder aan dat er tussen Unibail Rodamco en de gemeente overleg komt over de beantwoording. Ook dat zien we als een gemiste kans: GBLV zou nu juist ook een aantal bewoners hierbij betrekken om draagvlak te creëren.”

Uit de zitting bij de voorzieningenrechter in Den Haag blijkt dat er nog meer onduidelijkheden rond de retourbemaling zijn. Rozenberg: ”Volgens de bewoners had de gemeente een omgevingsvergunning moeten afgeven en is dat niet gebeurd. Ook bestaat er onduidelijkheid over het aantal peilbuizen om de gevolgen van de retourbemaling te monitoren. Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs op deze manier. Iedereen begrijpt dat je een bouwput niet moet laten vollopen en dat je dan maatregelen moet nemen. Door de onduidelijke of ontbrekende communicatie nemen de zorgen in De Zijde echter alleen maar toe.”