Raadsflits nieuw college.

Raadsflits GBLV 5 juni 2018

Op 5 juni jl. is het nieuwe college geïnstalleerd van VVD-CDA-PvdA-CU/SGP. GBLV/Gemeentebelangen feliciteert het nieuwe college van B&W en wenst het college ook veel succes.

Samenwerken met alle partijen staat voor GBLV/Gemeentebelangen voorop. Het nieuwe coalitieprogramma ‘Samen aan zet’ roept bij onze fractie wel meteen vragen op. Er zitten allerlei plannen in het nieuwe akkoord, maar daarvoor is geen financiële onderbouwing opgenomen.

Afval wordt weer wekelijks opgehaald. Het klinkt mooi, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Ook het stopzetten van het ingezette afvalbeleid kost geld. En het laatste wat GBLV/Gemeentebelangen wil is dat de kosten voor de burger omhoog gaan. Het oplossen van het plasticprobleem staat volop in het nieuws. Maar de coalitie gaf aan dat u het plastic weer gewoon in de grijze bak moet doen. Hoezo duurzaam?

En dan een extra oeververbinding. U dacht vast zeker te weten dat die er komt met dit nieuwe college. Nee dus. Vaagheid was troef toen de nieuwe coalitie werd gevraagd naar deze brug. Eerst “taboeloos onderzoek”. Hoe de kosten van de brug moeten worden gedekt, is ook onbekend.

Zoals u van GBLV/Gemeentebelangen mag verwachten, blijven wij scherp voor u opletten bij dure, vage en onnodige plannen.