Woonlasten in Leidschendam-Voorburg 2,24% gedaald

Leidschendam-Voorburg, 27 februari 2018 – Uit landelijk onderzoek van de De Telegraaf (“Huizenbezitter niet meer veilig bij de VVD”) blijkt dat de woonlasten in veel gemeenten in de afgelopen jaar zijn gestegen. In Leidschendam-Voorburg zijn de woonlasten in de afgelopen vier jaar, met de coalitie van GBLV/Gemeentebelangen, D66, PvdA en GroenLinks echter met 2,24% gedaald. De woonlasten bestaan uit OZB, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. GBLV/Gemeentebelangen vindt dit een opsteker voor het gevoerde financiële beleid in de gemeente.

GBLV/Gemeentebelangen-lijsttrekker Hans Peter Klazenga: ”Wij hebben met de andere coalitiepartijen in de afgelopen vier jaar laten zien dat lastenverlichting voor de inwoners, zoals uit De Telegraaf blijkt, gewoon mogelijk is. De financiële positie van de gemeente is daarbij nog steeds gezond; de reserves zijn voldoende en de gemeente kan eventuele financiële tegenvallers met gemak opvangen. Huizenbezitters zitten voor wat hun woonlasten bij de huidige coalitie dus wel veilig.”

GBLV/Gemeentebelangen is blij met het onderzoek dat naar de woonlasten in Nederland is verschenen. Hans Peter Klazenga: ”Het laat zien dat met een wethouder Financiën van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen er gewoon wordt doorgepakt. Ook als het gaat om lastenverlichting. Praten over lastenverlichting voor inwoners kan iedereen. GBLV/Gemeentebelangen doet het vervolgens ook.”

Naast verlaging van de woonlasten heeft GBLV/Gemeentebelangen ook gezorgd voor verlaging van de lasten voor bedrijven door het afschaffen van de precario en het gebruikersdeel OZB voor bedrijfspanden.

De uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op https://www.telegraaf.nl/financieel/1723763/huizenbezitter-niet-meer-veilig-bij-vvd