Sportvoorzieningen belangrijk

Tijdens het goed door Sport & Welzijn georganiseerde sportdebat heeft lijsttrekker Hans Peter Klazenga van GBLV/Gemeentebelangen het belang van goede sportvoorzieningen in de gemeente aangegeven. Het gaat niet alleen om sportaccommodaties zoals sportvelden en sporthallen, maar ook om gymzalen en voorzieningen in de gemeentelijke parken. Maar zeker zo belangrijk zijn de sportverenigingen die ook maatschappelijk een bredere rol kunnen en willen spelen.

Sport en maatschappij
GBLV-lijsttrekker Hans Peter Klazenga: ”De sportvoorzieningen in onze gemeente zijn in het algemeen prima op niveau. Dat moeten we vooral zo zien te houden. Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk in het kader van sport en bewegen. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. GBLV zet in op het stimuleren en faciliteren van de sportverenigingen in een bredere maatschappelijke rol in wijken en buurten. In deze raadsperiode heeft dat pleidooi geleid tot het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, waarmee sportverenigingen ook financieel een steun in de rug krijgen als ze die rol willen pakken. Dat beleid zetten we graag voort.”

Sport en preventie
GBLV wil de rol die sportverenigingen hebben in de ontwikkeling van kinderen koesteren. In een team samenwerken, individueel moeten presenteren, verantwoordelijkheid nemen, omgaan met winst en verlies, zijn zaken waar kinderen ook later mee te maken krijgen. Voor sommige kinderen geeft dat misschien net een duwtje in de goede richting om uit de zorg- en hulpverlening te blijven. Voor ouderen geldt dat sport en bewegen bijdraagt aan vitaliteit; ook dat werkt preventief.

Sport en geld
GBLV zet vraagtekens bij het sportbudget in de gemeente. Circa 90% daarvan gaat op aan accommodaties en slechts 10% aan sportbeleid en -activiteiten. Klazenga: ”GBLV vindt het jammer dat er zo weinig ruimte is voor sportbeleid en -activiteiten in de begroting. Wij kiezen niet voor de gemakkelijke weg om dan maar te zeggen dat er meer budget moet komen voor sportbeleid. Wat ons betreft wordt er eerst kritisch gekeken naar het beheer van de sportaccommodaties. Elke euro die we daar met behoud van kwaliteit kunnen besparen, zet GBLV dan graag in voor ondersteuning van de sportverenigingen en in sportactiviteiten.
Kom als gemeente ook sportverenigingen tegemoet als het gaat om het geven van financiële garanties bij verbouwingen. De op dit punt te strakke financiële regeltjes van de gemeenten verbieden dit nu. De gemeente loopt eigenlijk geen risico, maar de sportverenigingen wordt het nu onnodig lastig gemaakt.”

Sport en talent
Als de keuze moet worden gemaakt voor topsport of breedtesport in de gemeente, dan gaat GBLV voor breedtesport om zoveel mogelijk inwoners bij sport en bewegen te betrekken. Klazenga: ”Wat we als GBLV wel zouden willen is dat er een gemeentelijke sportbeurs komt voor voor talentvolle, individuele, jonge sporters. Als boegbeelden binnen hun sport hebben ze een mooie rol om andere jongeren te inspireren en interesseren om te gaan of te blijven sporten.