GBLV stelt vragen over huurdersongelijkheid binnen één wooncomplex

Namens de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft fractiewoordvoerder Woonvisie Sanja Duijvestijn-van Leusden vragen gesteld aan het college over huurdersongelijkheid binnen één wooncomplex. Dit naar aanleiding van een artikel in Het Krantje dat Wooninvest onderscheid maakt.

Door recente beleidswijzigingen in de woonsector heeft WoonInvest de zogenaamde streefhuur voor de sociale huurwoningen op de Kersengaarde bijgesteld van 100% naar 85% van de maximaal redelijke huur uit het puntenstelsel. Van een aantal huurwoningen is de huur per 1 januari 2017 verlaagd naar de liberalisatiegrens.

Dat lijkt goed nieuws, immers is één van de doelstellingen van de beleidswijziging om huurcomplexen voor een sociale doelgroep bereikbaar te maken. Punt: de wijziging geldt alleen voor nieuwe huurders. De door huurders geraadpleegde Woonbond bevestigd dat WoonInvest juridisch gezien in haar recht staat, maar dat het twijfelachtig handelen betreft omdat er van rechtsongelijkheid sprake is. Trouwste huurders zijn immers het slechtste af. Geen wenselijke situatie vond Duijvestijn, vandaar de vragen aan het college.