GBLV pleit voor slimmere aanpak bouwproject KPP

De ontwikkeling van het project Klein Plaspoelpolder (KPP) loopt al een aantal jaren. Het betreft onder andere het gebied van de vroegere gemeentewerf en de Mebin. Het project wordt nu steeds concreter waarbij de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen een slimmere aanpak wenselijk vindt, dan door het college nu wordt ontwikkeld. De oproep van GBLV: ontwikkel en besteedt het gebied in één keer aan, in plaats van met deelgebieden te werken.

In de afgelopen jaren zijn reeds enkele tonnen budget in de voorbereiding van het bouwproject KPP gestoken. Nu is er een grondexploitatie opgesteld waaruit blijkt dat de ontwikkeling van het project KPP de gemeente in totaal 3,1 miljoen euro (op eindwaarde) gaat kosten. Monica Velù, raadslid GBLV: “Als GBLV zijn wij natuurlijk blij dat het gebied ontwikkeld wordt. Ook de mogelijkheid om in het project KPP sociale woningbouw te realiseren, waardoor het bouwvolume aan de Rijnlandlaan kan worden verminderd, vinden wij positief.”

Waar GBLV minder positief over is, is de opgestelde grondexploitatie die dus op 3,1 miljoen euro negatief sluit. “En dan is het nog de vraag of in dat bedrag ook de voorbereidingskosten uit vorige jaren zijn meegenomen,” geeft Velù aan, “bovendien lijkt het erop, dat als uitgangspunt ontwikkeling in losse deelprojecten genomen is. Naar ons idee leidt dat tot een eenzijdige interesse voor de te ontwikkelen elementen, waarbij de gemeente straks de hoofdprijs gaat betalen voor items die voor de bouwers minder aantrekkelijk zijn. Ook leidt het mogelijk tot het ontbreken van samenhang tussen de bouwplannen voor betaalbare huurwoningen van de gemeente en de vrije sector bouw van een ontwikkelaar.”
Velu: “Wij willen dat bij de ontwikkeling ook de historie van het gebied wordt meegenomen. Kijk bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van het behoud van de markante gele hijskraan als industrieel erfgoed. Ook vinden wij de wens van buurtbewoners voor het realiseren van een Theepaviljoen, zoals die vroeger langs de Vliet stond, iets waarnaar geluisterd moet worden.”

GBLV staat een slimmere aanpak voor. “Zet de gemeentelijke grondpositie in het project KPP in één keer op de markt en vraag aan de geïnteresseerde ontwikkelaars met een integraal plan te komen. Dat bevordert dat projectontwikkelaars goed nadenken over de opzet van de Klein Plaspoelpolder en ook zullen zij beseffen dat de mogelijkheid om alles in één keer te mogen ontwikkelen iets voor de prijs betekent. Ofwel: minder kosten/verlies voor de gemeente.”