Wat te doen met 100 miljoen?

Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg is van plan de aandelen van de gemeente in Eneco te verkopen. Voor de gemeente dient het aandeelhouderschap voor 3,44% in Eneco geen publiek belang meer. De gemeenten Rotterdam, Den Haag en Dordrecht als grootaandeelhouders hadden hiertoe al eerder besloten. GBLV/Gemeentebelangen steunt dit besluit van het college. Bij een waarde van Eneco tussen de 2,5 en 2,9 miljard zou verkoop de gemeente 86 tot bijna 100 miljoen euro opleveren. Maar wat zou de gemeente dan met die 100 miljoen moeten doen? Reden voor GBLV om die vraag voor te leggen aan inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Wat zouden zij een goede besteding vinden?

Hans Peter Klazenga, vice-fractievoorzitter GBLV: ”Eneco is door een aandelensplitsing (Eneco en Stedin) eigenlijk een commercieel bedrijf geworden. Volgens GBLV is het raar om straks, als Rotterdam, Den Haag en Dordrecht hun aandelen hebben verkocht, een private grootaandeelhouder te hebben en daar als gemeente een schamele 3,44% aandelenbelang tegenover te stellen. Als we als gemeente geen invloed hebben, maar wel risico lopen dan is er voor GBLV maar één conclusie mogelijk: verkoop van de aandelen.”

De waarde van Eneco wordt volgens de laatste berichten geschat op 2,5 tot 2,9 miljard euro. Het verkopen van de aandelen zou de gemeente Leidschendam-Voorburg dan eenmalig 86 tot 100 miljoen opleveren. Het nadeel van verkoop is wel dat het jaarlijkse dividend van een paar miljoen wegvalt. Met dat dividend worden nu uitgaven van de gemeente op allerlei gebied gedekt.

Klazenga: ”Het is belangrijk dat de gemeente een gezond financieel beleid voert. Stel dat we een verkoopopbrengst van 100 miljoen halen, dan zou het onverstandig zijn om die 100 miljoen in een paar jaar te verbrassen. Na die paar jaar moet dan worden de bezuinigd en/of de OZB omhoog om de weggevallen dividendinkomsten te compenseren. Aan de andere kant is het ook raar om die pot van 100 miljoen weg te zetten en daar elk jaar dat oorspronkelijke dividendbedrag uit te halen. We zitten dan heel erg ver in de 21e eeuw voordat die pot leeg is.”

Als de gemeente de aandelen gaat verkopen, komt onvermijdelijk de discussie op gang wat er dan met de verkoopopbrengst moet gebeuren. Oppotten, schulden aflossen, investeren in projecten, achterstallig onderhoud aanpakken… allerlei bestedingsdoelen zullen voorbij komen.
De juiste keuze daarin zal waarschijnlijk een combinatie van dingen zijn.

Klazenga ziet daarbij een volgende invulling: ”Voor GBLV staat hoe dan ook een gezond financieel beleid voorop. Een drieslag lijkt daarbij voor de hand te liggen: reserveer een gedeelte van de opbrengst om een aantal jaren het weggevallen dividend te compenseren, gebruik een deel om de schuld van de gemeente te verminderen (minder jaarlijkse lasten voor aflossing en rente) en zet een deel in om allerlei zaken in de gemeente een extra zet te geven.”

”Het moet dan wel gaan om zaken waar iedereen ook op de langere termijn van kan profiteren. Denk aan onderwijshuisvesting, de economische wensenlijst van het MKB, cultuur, sport, bereikbaarheid, duurzaamheidsmaatregelen, parkeervoorzieningen, werkloosheidsbestrijding, een uitgaansgelegenheid voor de jeugd zijn zo wat voorbeelden. Vandaar dat we graag van inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven horen waarin zij in de gemeente zouden willen investeren. Dat helpt ons om straks in de gemeenteraad ook met goede bestedingsvoorstellen te komen. Op ideeën om die mogelijke verkoopopbrengst te verjubelen zoals ”een groot feest” of ”iedere inwoner 1.000 euro” zitten we daarbij natuurlijk niet te wachten,” aldus Klazenga.

Heeft u een concreet idee wat te doen met (een deel van de) 100 miljoen? Stuur dan een mail aan info @ gblv.nl