Overlast Dampleingarage aanpakken!

De parkeergarage op het Damplein in Leidschendam staat in het Damcentrum al langer bekend als een plek waar overlast wordt veroorzaakt (vernielingen, achterlaten van afval, hangjongeren e.d.). De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft daarover onlangs aan het college vragen gesteld om te zien hoe die overlast kan worden aangepakt. Voor de burgemeester was er geen reden om maatregelen (zoals cameratoezicht) te nemen, omdat er niet of nauwelijks overlastmeldingen bekend zouden zijn.

Vandaag zijn er foto’s verschenen op Facebook van vernielde auto’s in de parkeergarage. Voor Hans Peter Klazenga, vice-fractievoorzitter GBLV is de maat vol: “De houding vanuit het Raadhuisplein van ‘als we het niet zien, bestaat het niet’ is wat GBLV betreft nu écht over. We gaan de burgemeester aanstaande dinsdag in het vragenuur van de raadsvergadering confronteren met deze beelden en zullen indien nodig ook een motie indienen, waarin we de burgemeester/het college opdragen om zo spoedig mogelijk concrete maatregelen te nemen. GBLV gaat voor veiligheid, ook als zaken niet in de systemen van de politie en/of gemeente staan geregistreerd!”