Minimabeleid schiet tekort

Het minimabeleid in de gemeente Leidschendam-Voorburg kent vele regelingen, voorzieningen en subsidies. Daarmee worden de minima goed geholpen, maar het beleid heeft ook een keerzijde: als een gezin net boven de minimagrens uitkomt vervallen al die voorzieningen en ben je slechter af. Dat werkt niet stimulerend. Deze ‘armoedeval’ maakt het voor de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen dat het minimabeleid dringend aan herziening toe is.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Er is onvoldoende oog geweest voor de armoedeval. De focus van de gemeente lag vooral op een optimale regeling voor de huidige minima. Daarmee is de groep gezinnen die nét niet in aanmerking komen voor de huidige minimaregelingen, uit het oog verloren. Het kan natuurlijk niet waar zijn dat juist deze groep die net werk gevonden heeft, als het ware daarvoor gestraft wordt. Wat GBLV betreft moeten wij als raad het huidig beleid openbreken en opnieuw inrichten.”

Uit recent onderzoek van de gemeente is ook gebleken dat er een groot aantal regelingen, voorzieningen en subsidies voor minima zijn. Voorbeelden daarvan zijn de Ooievaarspas, de schoolspullenpas, de schuldsanering e.d. . Steutel: “Laat helder zijn: er is niets ergers dan dat je aan het begin van de maand niet weet hoe je financieel de maand moet doorkomen. GBLV staat voor een goed sociaal beleid. Waar wij ook voor staan is een effectief en efficiënt minimabeleid. Daar is wat ons betreft nog veel te winnen. Minder regelingen, voorzieningen en subsidies, maar wel effectiever en rechtvaardiger. Daar ligt wat GBLV betreft de uitdaging om mensen, via werk of in meer zelfstandigheid, uit hun financiële benarde situatie te laten komen.”