GBLV blij met woningen en groen in plan ‘De Bosrand’

De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is blij dat in de Duivenvoordecorridor (DVC) nu eindelijk wordt gestart met woningbouw, die goed wordt ingepast in het groene landschap. Op het voormalige terrein van kwekerij ‘De Bosrand’ zal een aantal kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen worden gebouwd, die prima passen in het landschap en ook recht doen aan de cultuurhistorische waarde van het gebied. Ook het recreatieve groen is geborgd in dit project. De verkoop van grond aan Blauwhoed is ook positief voor de gemeentekas. Na de dure grondaankopen in het verleden, wordt er nu een begin gemaakt om de kosten daarvan terug te halen.

GBLV-Fractievoorzitter Walter Rosbenders is ook blij dat onder verantwoordelijkheid van de GBLV-wethouder het onbeheersbare DVC-project uit het verleden weer onder controle is gebracht: “De historie van het Duivenvoordeproject is niet al te best. De te dure grondaankopen, de afhankelijkheid van projectontwikkelaars, die strategisch grondposities hadden verworven en de tot in detail uitgewerkte stedenbouwkundige visie, maakten de DVC een blok aan het been van de gemeente. Toen het project echt goed en objectief werd doorgerekend bleek er in 2014 een verwacht tekort van 18,8 miljoen euro. De strategische heroriëntatie op het project -het alleen ontwikkelen op eigen grond van de gemeente en het loslaten van de strakke tekentafelinrichting van het gebied- blijkt nu vruchten af te werpen. Het bouwproject voor ‘De Bosrand’ is wat GBLV betreft een mooie opsteker. Het is ook een voorbeeld hoe de overige gebieden in de DVC binnen de gestelde kaders qua groen en duurzaamheid ontwikkeld moeten gaan worden.”

Het verschil met het oorspronkelijke plan is dat nu een marktpartij met een plan is gekomen, dat past binnen de kaders die de gemeente heeft gesteld en die natuurlijk vooraf ook heeft ingeschat of er vraag naar dergelijke woningen is. De kaders van de gemeente gingen bijvoorbeeld in op de ruimtelijke kwaliteit, de duurzaamheid, de inpassing in het landschap qua recreatie en dergelijke. Rosbenders: “Wat GBLV betreft is aan die kaders prima tegemoet gekomen als we het bouwplan bekijken. Ook de voor GBLV cruciale maximale bebouwingsdichtheid van 15% in het gebied komt niet in gevaar door dit bouwplan. In de commissie Openbaar Gebied stond het bouwplan op de agenda. De gehele gemeenteraad had geen bedenkingen bij het plan. Wij zijn trots dat deze plannen nu uitgevoerd gaan worden en dat er na meer dan 10 jaar praten nu eindelijk woningen gerealiseerd worden.”