Ondernemers in het nauw aan de Star?

Ondernemers die gevestigd zijn op en rond het bedrijventerrein ‘De Star’ in Leidschendam maken zich zorgen rond de nieuwbouwplannen van woningen aldaar. Op een informele bijeenkomst hebben zij zaken te horen gekregen, waarvan men denkt dat die niet altijd ten goede komen zullen komen aan de bedrijfsvoering.

De combinatie woningen en bedrijven hoeft niet per definitie een goede combinatie te zijn, zeker wanneer het om een bedrijventerrein gaat met een hogere milieunorm. Te denken valt aan zwaarder vrachtverkeer en hogere normen qua overlast. Door de nieuwe plannen aan de Star komt deze milieunorm mogelijk in het geding, waardoor de gevestigde bedrijven hun bedrijfsvoering in gevaar zien komen. Naar aanleiding hiervan heeft de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen vragen gesteld aan het College. GBLV wil meer informatie hoe het College denkt om te gaan met deze problematiek en of de ondernemers aldaar genoeg bij het nieuwe plan betrokken worden of zijn.

Marien van Wijk, GBLV commissielid Openbaar Gebied: “Wij moeten blij zijn met iedere vorm van ondernemerschap in onze gemeente. Het is juist een taak van het College en de ambtenaren om ondernemers binnen onze gemeentegrenzen te houden en een goed ondernemersklimaat te stimuleren. Daarnaast zien wij ook de noodzaak van de woningbouw. Daarom vinden wij het als GBLV belangrijk om mét elkaar te kijken hoe problemen kunnen worden opgelost of situaties verbeterd kunnen worden.”