GBLV wil ondernemersgala in Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg zijn diverse ondernemersverenigingen en businessclubs actief. De lokale economie verdient van een gemeentebestuur een blijvende actieve aandacht. Maar een gezonde gemeente kan niet zonder initiatieven, waarbij ook het goede doel aandacht krijgt. Daarom stelt gemeenteraadslid Hans Peter Klazenga van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor om, in navolging van de gemeente Den Haag, ook in Leidschendam-Voorburg een ondersnemergala te organiseren waarbij politiek en ondernemers elkaar ontmoeten.

“Het ondernemersgala is in de gemeente Den Haag al sinds twaalf jaar een enorm succes. Het is het moment om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Tevens is het gala hét moment om geld in te zamelen voor een goed doel. Hoe mooi zou het zijn als wij in onze gemeente ook zoiets zouden kunnen organiseren, zodat de ondernemers een podium hebben om elkaar te ontmoeten en het gemeentebestuur en ondernemend Leidschendam-Voorburg zich kunnen inzetten voor een goed doel. Laten we eens onderzoeken of er binnen deze gemeente draagvlak voor is, want een dergelijk gala kan alleen succesvol zijn wanneer er een meerwaarde ontstaat. GBLV zet zich al sinds jaar en dag in voor een beter ondernemersklimaat,” aldus raadslid Hans Peter Klazenga.

Niet afwachten maar doen
Diverse partijen hebben bij Hans Peter Klazenga aangegeven positief tegenover een dergelijk gala te staan. “Laten wij ons dan als grootste partij opstellen als de initiator van dit gala in Leidschendam-Voorburg en ons uiterste best doen om partijen met elkaar te verbinden.” Op 4 april, tijdens de commissievergadering Algemene Zaken zal GBLV met dit voorstel komen. Klazenga stelt: “Als we op welke manier dan ook ondernemend Leidschendam-Voorburg kunnen helpen en faciliteren en daarbij ook nog eens een goed doel steunen, kan niemand hier toch bezwaar tegen hebben?”

Jong en innovatief
De centrale hal van het Raadhuis in Leidschendam is volgens GBLV een prachtige locatie voor het ondernemersgala. Tot slot zou GBLV het ondernemersgala ook willen combineren met een gemeentelijke stimuleringsprijs voor jong innovatief ondernemerschap. Klazenga: “Dat is een eerste stap om als gemeente aan te geven dat wij voor jonge innovatieve ondernemers een prima ondernemersklimaat willen creëren.”

GBLV is in afwachting van de Economische Agenda en zal vragen om het ondernemersgala inclusief de stimuleringsregeling voor jong innovatief ondernemerschap daarin op te nemen.

Foto: Ondernemersgala Den Haag