GBLV vraagt wethouder om info verkeersdrukte en parkeerproblemen

De fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil weten hoe het staat met de gevraagde maatregelen om de verkeersstromen in onze gemeente te verbeteren. Deze maatregelen zijn besproken in de discussie over de noodzaak van een extra oeververbinding over de Vliet. Tevens wacht de fractie van GBLV nog op een parkeer update in en rond het Damcentrum.

Medio 2016 heeft de fractie van Gemeentebelangen meerdere plannen ingediend om de verkeersproblematiek rond de Sluisbruggen en de Wijkerbrug sterk te verbeteren. Marien van Wijk, GBLV commissielid: “Wij hebben onder andere gevraagd om een verkeersinformatiesysteem, geen burgopeningen tijdens de spits en parkeermaatregelen bij de Venestraat.”

Het college is gevraagd om zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen om de verkeersstromen sterk te verbeteren. Daarnaast is er een parkeerupdate beloofd van de huidige normen, die gelden in en rond het Damcentrum. GBLV vraagt zich af of deze normen nog wel aan de huidige tijd en situatie voldoen én of in het verleden niet te makkelijk van die norm is afgeweken.

Marien van Wijk: “Nu het mooie weer is aangebroken en de recreatievaart snel zal toenemen, wil ik graag van het College weten wat nu de status is wat betreft de te nemen maatregelen. Dat hier snelheid geboden moet worden is duidelijk! Geen lange wachtrijen meer van auto’s in het centrum van Leidschendam door het veelvuldig opengaan van de Sluisbrug. Los daarvan hebben wij gevraagd naar een update van de huidige parkeernorm, die wordt toegepast in dit gebied. Wij verwachten op zeer korte termijn een antwoord, maar nog liever concrete actie van het College.”