De begraafplaats als attractiepark?

Dinsdag kwam in de commissievergadering Openbaar Gebied het nieuwe beheerplan voor drie begraafplaatsen in onze gemeente aan de orde. Eén aspect daarvan was de voorgestelde recreatie en verlevendiging op begraafplaatsen. Naar aanleiding daarvan vroeg raadslid Ron Guleij van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen of het de bedoeling is dat we met de begraafplaats nieuwe stijl richting een attractiepark gaan.

De verantwoordelijk wethouder verzekerde de commissie dat het vooral ging om doorgaande wandelroutes en bankjes en dat de in de visie beschreven ‘wildere’ varianten met theehuis, museum en speelplaats op de begraafplaatsen in onze gemeente niet aan de orde zijn. GBLV kon zich vinden in deze beantwoording, want als het om begraafplaatsen gaat staat voor de lokale partij als een paal boven water dat kernwaarden als rust en eerbied centraal dienen te staan.