Reactie Koning Willem Alexander op windturbine

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft een reactie ontvangen op het verzoekschrift aan de Koning over de enorme windturbine op de gemeentegrens van Leidschendam-Voorburg. Aan de plaatsing kan vanuit het Rijk niets worden gedaan. Wél wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag als bevoegd gezag. Het gaat om de communicatie richting de omwonenden van de windturbine en richting de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ook wordt in de reactie gewezen op de naleving van regelgeving rond de windturbine. Voor GBLV is de reactie aanleiding om aan het college in Leidschendam-Voorburg te vragen hoe nu exact het contact tussen Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de omwonenden is geweest.

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Het zou natuurlijk een wonder zijn geweest als op basis van het verzoekschrift aan de Koning de enorme windturbine zou worden gesloopt. De reactie die GBLV ontvangen heeft, geeft duidelijk aan hoe de verantwoordelijkheden liggen. De bal lag en ligt bij de gemeente Den Haag. De omwonenden zijn daarmee helaas niet geholpen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de horizonvervuiling en hebben te maken met slagschaduw en geluidsoverlast.”

Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV vult aan: “De reactie op het verzoekschrift aan de Koning heeft bij GBLV wel de vraag opgeroepen hoe nu precies de contacten tussen Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de omwonenden is geweest: van plannenmakerij tot en met de realisatie van de enorme windturbine. Dat heeft ertoe geleid dat we een gedetailleerd overzicht willen hebben van die contacten (ambtelijk en bestuurlijk) om ook inzicht te krijgen hoe het mogelijk is dat omwonenden zo slecht zijn geïnformeerd over de plannen. De reactie op het verzoekschrift laat zien dat die communicatie-verantwoordelijkheid bij de gemeente Den Haag heeft gelegen. Hoe kan het, dat in de contacten tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg de omwonenden zijn vergeten? Daar willen we graag duidelijkheid over hebben!”

GBLV/Gemeentebelangen vraagt aan het college ook welke lessen men heeft geleerd uit het dossier windturbine, als het gaat om de communicatie én welke acties het college heeft ondernomen om te zorgen dat omwonenden weten hoe het zit met het indienen van klachten over de windturbine.