Sociaal Kompas, beleidsplan Sociaal Domein gereed

Tijdens de commissievergadering Maatschappelijke Activiteiten van 11 januari is het Sociaal Kompas, het beleidsplan voor het Sociaal Domein, in conceptvorm besproken. GBLV/Gemeentebelangen is blij dat het na vele inspanningen in samenwerking met de maatschappelijke partners nu gereed is.

Er is de afgelopen 2 jaar hard gewerkt door het college en raad aan de uitvoering van de WMO, Jeugdzorg en de veranderingen binnen de Sociale Werkplaats. Gelijktijdig zijn binnen de gemeentelijke organisatie de noodzakelijke hervorming doorgevoerd om efficiënt te kunnen werken binnen het Sociaal Domein. Voor GBLV is het Sociaal Kompas een belangrijke mijlpaal, omdat hiermee een duidelijke visie is neergelegd voor de wijze waarop de inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen rekenen op ondersteuning. Ook is in de afgelopen 2 jaar in de praktijk hard gewerkt aan nieuwe vormen van hulpverlening. Dichter bij onze inwoners en in de wijk, op basis van 1 huishouden en 1 plan. Dit alles heeft geleid tot een samenhangend geheel van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein gericht op de inwoner en mét respect voor diezelfde inwoner, die zo op eigen kracht samen met de gemeente zoekt naar een passende oplossing.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Het mooie van dit proces is dat het samen met de inwoners en de maatschappelijke organisaties in onze gemeente tot stand is gekomen. En dat is nou precies waar ook de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen voor staat; samen met de inwoners op zoek naar een passend antwoord op de vragen!”
images