Zorgen om communicatie bouwproject Nieuw Mariënpark

Onlangs is een start gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein Nieuw Mariënpark. Inmiddels is het project overgegaan van projectontwikkelaar Blauwhoed naar de Bots Bouwgroep.

Bij omwonenden heerst onvrede over de wijze waarop zij over de toekomstige werkzaamheden, en daarmee de te verwachte overlast, zijn ingelicht. Naar aanleiding van berichten in de media en ontvangen brieven van verontruste omwonenden is de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen in contact getreden met de verantwoordelijk wethouder.

Ondanks dat de communicatie de primaire verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar is, heeft de wethouder beloofd om op korte termijn te bemiddelen en te bezien of een periodieke nieuwsbrief aan de bewoners tot de mogelijkheden behoort. Raadslid Ron Guleij: “GBLV is vanaf het begin betrokken geweest bij de communicatie en voorlichting rondom dit langslepende bouwproject en deelt de zorgen van de omwonenden.”
pb-marienpark