10 vragen over de klachtenafhandeling van afval

Afval is een onderwerp wat de gemeentelijke gemoederen erg bezig houdt. Van bijplaatsing bij containers, grofvuil wat blijft staan, overvolle gemeentelijke afvalbakken tot zwerfvuil: het is de burger niet altijd duidelijk waar deze met een klacht terecht kan. De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil duidelijkheid voor haar inwoners en stelde daarom het college 10 vragen.

Sanja Duijvestijn, fractiewoordvoerder afvalbeleid: “Er wordt volop gebruik gemaakt van de containerparken binnen onze gemeente grenzen, zo blijkt uit de vele mails die de fractie bereiken over bijplaatsing van afval.” Dat nu juist dit weekend Duijvestijns mailbox vol liep met meldingen van bijplaatsingen van afval naast containers, verbaast haar niet: “De feestelijke decembermaand brengt een extra afvalstroom met zich mee, ook kan ik mij voorstellen dat veel mensen het nieuwe jaar opgeruimd in willen.”

Duijvestijn wil meer duidelijkheid voor de burger waar deze terecht kan met klachten over het bijplaatsen van afval, grofvuil wat blijft staan, overvolle gemeentelijke afvalbakken en zwerfvuil. Wie is er verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten, hoe worden de meldingen bewaakt en hoeveel handhavingscapaciteit is er nu eigenlijk beschikbaar? Tevens vraagt zij het college de burger daar duidelijkheid over te verschaffen.
pb-gblv-vragen-afhandeling-klachten-afval