GBLV positief over plannen Huygenskwartier

In de commissievergadering Openbaar Gebied van 2 november stond het haalbaarheidsonderzoek Huygenskwartier, ook wel bekend als de ‘Gebouwenschuif’, op de agenda. De lokale partij Gemeentebelangen Leidschendam/Voorburg (GBLV) heeft aangegeven enthousiast te zijn over de mooie plannen van de gemeente, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Deze zullen de aantrekkelijkheid van het Huygenskwartier absoluut ten goede zullen komen.

GBLV pleit voor een verdere uitwerking van het zogenaamde plan Waaijer en het plan Herenstraat 42. Het particuliere plan Waaijer voorziet in een herontwikkeling van de Hoogvliet met extra parkeerplaatsen en verbetering van de kwaliteit én de loop in het meest historische deel van Herenstraat. Het gemeentelijk plan voor Herenstraat 42 heeft betrekking op een nieuwe huisvesting voor de gemeenteraad. Goede toegankelijkheid voor de inwoners en adequate vergaderfaciliteiten zijn hier de winstpunten.

Met deze plannen komt de huidige behuizing van de gemeenteraad, Huize Swaensteyn, vrij voor andere initiatieven. Raadslid Ron Guleij: “Volgens mij kan dit monumentale pand veel beter en breder benut worden. Ik heb al verschillende opties voorbij zien komen, zoals een museum en/of een hotel. Wat ons betreft staat de invulling nog volledig open en vragen we ‘de markt’ en de inwoners om met ideeën te komen. Alles uiteraard met behoud van de monumentale waarde.”
Positionering Huygenskwartier