GBLV: “Blij met een groen Fluitpolderplein”

GBLV/Gemeentebelangen is verheugd met de facelift die het Fluitpolderplein momenteel ondergaat. Het gebied rondom het nieuwe zwembad wordt een mooie groene buffer. Ook de komst van extra parkeerplaatsen is meer dan welkom.

De fractie van de lokale partij GBLV is verheugd over het feit dat de ruimte die vrijkomt, na de sloop van het oude zwembad, wordt benut ten behoeve van de groeninrichting. De partij heeft zich hier altijd hard voor gemaakt. Dit in schril contrast met de voormalige VVD wethouders, die het Fluitpolderplein wilden volbouwen met woningen.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Het is goed om te zien, dat onze inspanningen voor een groen Fluitpolderplein beloond worden. Als je onze gemeente leefbaar en groen wil houden, dan moet je niet alles volbouwen. Zeker niet in het gebied rondom het Fluitpolderplein. De bewoners in de Amstelwijk hebben al lang genoeg gewoond naast de verschillende bouwplaatsen, die de revue hebben gepasseerd. Een wijk vol groen is ook belangrijk! Wij vinden dat de bewoners van de Amstelwijk dit verdienen na de jarenlange hinder van bouwoverlast.”Zwembad de Fluit