Wijkverenigingen belangrijk in gemeente

In de commissie Maatschappelijke Activiteiten van 14 april riep het overgrote deel van de commissie wethouder Kist op om met de wijkverenigingen in gesprek te gaan. Dit alles na een noodkreet in het AD van voorzitter Chrit van Rensen van wijkvereniging Agora te Voorburg West.

“Het belang van wijkverenigingen was voor de lokale partij GBLV/ Gemeentebelangen altijd al duidelijk”, aldus Sanja Duijvestijn raadslid voor GBLV. “Na de afschaffing van subsidies door het vorige college, kwamen de wijkverenigingen niet alleen in geldnood, maar was ook het contact met de gemeente verbroken.” Door te pleiten voor een visie op wijkverenigingen wil Duijvestijn dat de gemeente het goud wat wijkverenigingen in handen hebben
-namelijk de schat aan locatie en vrijwilligers- optimaal benut. Ook Jeroen van Rossum, fractievoorzitter Groen Links, was vanaf dag 1 al betrokken. Op zijn initiatief werd een bijeenkomst voor de wijkverenigingen in de Blauwe Tram georganiseerd.

In de commissievergadering van 14 april werd een motie ten behoeve van een visie op wijkverenigingen gepresenteerd. Het bijzondere van deze motie is dat meerdere fracties ervan aan de wieg stonden. D66 en Groen Links schreven er aan mee, CDA (Aart Paardekooper) leverde een organisatieschema aan voor buurt en wijk, PvdA (Delroy Blokland) kwam met waardevolle aanvullingen en Jan Willem Rouwendal, fractievoorzitter CU-SGP, bood aan de motie redactioneel te perfectioneren voor de raadsvergadering van 26 april.

Jeroen van Rossum, fractievoorzitter Groen Links: “Met name rond behoud en versterking van de sociale cohesie en leefbaarheid vervullen wijkverenigingen een wezenlijke rol. Zowel de gemeente als de wijkverenigingen zelf, proberen -ieder op hun eigen manier- bij te dragen aan de leefbaarheid van de wijken en daarmee uiteindelijk aan een prettigere woonomgeving binnen onze gemeente. Harry Blanke, raadslid D66 vult aan: “Een sterkere sociale cohesie en samenwerking met daardoor een betere leefomgeving, is uiteindelijk in het belang van iedereen.”

Wethouder Kist leek sympathiek tegenover de in te dienen motie te staan. Duijvestijn is blij met het brede draagvlak. Samenwerkingsverbanden heeft zij hoog in het vaandel staan en samenwerkingsverbanden zijn volgens haar, nu juist dé kracht van de wijkverenigingen. Het doel wat de motie voor ogen heeft, is een heldere duiding van de waarde van wijkverenigingen en al het werk dat zij verrichten binnen onze gemeente en ons sociaal domein. Daarmee moet het ook mogelijk zijn voor de wijkverenigingen om steun in de vorm van kennis, hulp bij organiseren of financiële middelen te krijgen.
PB Visie op Wijkverenigingen werkbezoek Agora