Onderzoek naar extra parkeerplaatsen

De fractie GBLV heeft aan het college van B&W gevraagd om bij het haalbaarheidsonderzoek rond de gebouwenschuif gemeentelijke panden in het Huygenskwartier Voorburg, ook de mogelijkheden te bekijken om extra parkeerruimte te maken. GBLV wil dat als optie laten meenemen bij de herontwikkeling van het pand Herenstraat 42, het voormalige gemeentekantoor.

GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders geeft aan dat het mogelijk permanent wegvallen van parkeerplaatsen in de Van Schagenstraat, tot deze vraag aan het college heeft geleid. “Wij zien de voordelen van de mogelijke afsluiting van de Van Schagenstraat, maar sluiten de ogen niet voor de behoefte aan compensatie van parkeergelegenheid. De locatie waar het oude gemeentehuis is gelegen biedt volgens GBLV mogelijkheden om extra parkeerruimte te realiseren. Laat het monumentale deel van Herenstraat 42 staan en betrek bij de herontwikkeling van die locatie de aanleg van een parkeerkelder,” aldus Rosbenders. Of de gebouwenschuif doorgaat en of daarin een parkeergarage/kelder kan worden gerealiseerd, zal afhangen van de kosten en opbrengsten die daarmee gemoeid zijn.
Herenstraat-In-Voorburg