Kerstattentie voor bewoners Plaspoelstraat en omgeving

GBLV/Gemeentebelangen heeft de bewoners van de Plaspoelkade, Plaspoelstraat en omgeving verrast met een kerststaaf voor de feestdagen. Leden van de GBLV fractie hebben afgelopen zaterdagmiddag deur aan deur een kerststaaf aan de bewoners uitgedeeld. De lokale partij vindt dat deze bewoners dit dubbel en dwars verdienen vanwege de jarenlange hinder en overlast die men ondervindt van de bouwwerkzaamheden in de omgeving.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Dit gebaar werd bijzonder gewaardeerd door de bewoners en daar was het GBLV om te doen. Met dit gebaar willen wij als lokale partij laten zien, dat wij heel goed begrijpen welke ontberingen deze bewoners gedurende 8 jaar hebben moet doorstaan. Het is nu tijd voor de volgende fase: op naar een volwassen wijk met groen en speelmogelijkheden!”

Door het slopen en bouwen in de buurt ontstonden er ook veel onveilige situaties. Kinderen die niet meer veilig konden buiten spelen, sluipverkeer door de wijk en allerlei werkzaamheden rond de huizen van de bewoners. Recent nog heeft GBLV in een commissievergadering hier aandacht voor gevraagd.

Richard Kreijkers (bewoner): “Wij zijn al jaren in de weer om een speelgelegenheid in onze buurt te krijgen voor de kinderen. Gelukkig zijn er nu twee voetbalgoaltjes geplaatst! Het lijkt wel of wij een vergeten wijk in Leidschendam-Voorburg zijn.”

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Deze mensen hebben al meer dan 8 jaar last van een onplezierige woonsituatie. Door alle activiteiten in en rond het centrum van Leidschendam zijn de bewoners hier de dupe geworden van onveilige situaties. Laten wij hopen dat deze wijk snel uit de problemen is en weer een plezierige wijk wordt om te wonen en te vertoeven.”
GBLV Plaspoel