Samen gescheiden inzamelen voor lagere kosten

GBLV/Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg is voorstander van de nieuwe wijze van afvalinzameling die in het afvalbeleid wordt beschreven. Inwoners en bedrijven gaan afval aan de bron scheiden zodat de verwerking van het afval tegen lagere kosten kan. De afvalstoffenheffing kan daardoor naar beneden.

Sanja Duijvestijn-van Leusden, fractiewoordvoerder afvalbeleid: “Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu heeft nieuw beleid vastgesteld en dat verplicht gemeenten om het restafval van 250 kilo naar 100 kilo per inwoner terug te brengen. Om die doelstellingen te halen, moeten gemeenten hun recycling opvoeren van 50 naar 75 procent. De gemeente Leidschendam-Voorburg is met 5 andere gemeenten deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Avalex. Onze gemeente heeft samen met inwoners en bedrijven van de andere gemeentes het laatste anderhalf jaar onderzocht, hoe het afval beter te scheiden om te kunnen voldoen aan de nieuwe eis. De variant die het beste in onze gemeente past is omgekeerd inzamelen. Omgekeerd inzamelen kan prima gecombineerd worden met bijvoorbeeld nascheiden. De voorkeur om aan de bron al te scheiden is mede vanwege het feit dat met name grondstoffen als papier en GFT nauwelijks nog wat waard zijn op het moment dat het met ander afval vermengd is”.

Het beleidsvisiedocument ‘Grip op Grondstoffen’ is het resultaat van een grondige studie naar de meest uiteenlopende inzamelscenario’s. De 3 pijlers waarop is ingezet: service, kosten en milieu. Veel gemeenten hebben zich al veel eerder over dit vraagstuk gebogen. De inwoner is bij dit intensieve traject betrokken. Sanja Duijvestijn: “Vorig najaar werden bewonersavonden georganiseerd om informatie onder de omwonenden ‘op te halen’. Veel aanwezigen erkenden het belang van scheiden. Vooral veel ouderen bleken dit al jaren te doen. Pittige discussies over alledaagse ‘afval ergernissen’ als bijplaatsen van afval, defecte containers en zwerfafval werden niet geschuwd. Er is goed naar de inwoners geluisterd. Een greep uit één van de vele conclusies: extra aandacht moeten worden besteed aan het inzamelen van afval bij hoogbouw. Mijn fractie heeft in de commissievergadering aangedrongen op een zorgvuldige implementatie. Wij hebben de wethouder op uitdrukkelijk verzoek van inwoners aangegeven rekening met ouderen en mindervaliden te houden. Ook aan ingezonden brieven en e-mails van bewoners is gehoor gegeven: men verzocht de commissie met klem om vooral gebruik te blijven maken van bestaande, inpandige containerruimtes in appartementsgebouwen”.

Bij omgekeerd inzamelen worden de recyclebare afvalstoffen opgehaald bij de inwoner, restafval moet men zelf wegbrengen.Bij een goede scheiding is dit slecht 8% van het afval. Op centrale punten in de wijk komen containers waar dit restafval gebracht moet worden. Duijvestijn:
Keep calm en recycle
“Niets doen is geen optie. Het verbranden van afval wordt alleen maar duurder. Sinds januari 2015 betalen gemeenten extra belasting over het te verbranden restafval. Scheiden aan de bron levert geld op. Grondstoffen zijn het nieuwe goud. Voor GBLV is het een logische keuze om voor een duurzame toekomst te gaan, maar is het ook logisch dat de inwoner profiteert van deze wijze van inzamelen: de Afvalstoffenheffing kan wat ons betreft op termijn om laag. Het goud is voor de burger!”.