GBLV: “COA kan AZC-verzoek beter intrekken”

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft kennis genomen van het verzoek van het COA om een asielzoekerscentrum te vestigen in Schakenbosch. Het college van
B&W gaat nu onderzoeken hoe moet worden omgegaan met het verzoek om 800 asielzoekers te plaatsen voor maximaal 5 jaar in dit groene deel van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen: “Het is goed dat het college de raad informeert dat er een formeel verzoek van het COA ligt. De fractie hoort graag de visie van het college op het verzoek van het COA en wij begrijpen dat daar eerst nader onderzoek voor nodig is. Wat GBLV betreft willen wij het college een aantal zaken ter overweging meegeven. In de eerste plaats hebben wij altijd gepleit om Schakenbosch groen te houden. Extra tijdelijke bebouwing om asielzoekers te huisvesten zoals het COA in zijn verzoek noemt, vinden wij dus ongewenst. In de tweede plaats bevinden zich op het Schakenboschterrein al een jeugd GGZ en een psychiatrisch centrum. Van een stapeling van functies voor bijzondere groepen op Schakenbosch is GBLV geen voorstander.”

Rosbenders: “Met de vestiging van de jeugd GGZ-instelling voorziet onze gemeente reeds in een regionale maatschappelijke behoefte. In het verleden is een groot aantal jaren in het centrum van Leidschendam een asielzoekerscentrum gevestigd geweest. Een derde overweging die we aan het college willen meegeven bij de beantwoording van het COA-verzoek is dan of Leidschendam-Voorburg
al niet voldoende heeft bijgedragen aan zaken die van bovenlokaal belang zijn. Als mijn fractie naar deze drie punten kijkt, vragen wij ons eigenlijk af of het COA er niet verstandig aan doet om het verzoek in te trekken.”