Bespreek het met de raad

Iedere nieuwe vergaderronde van de raad start met het informeren van niet alleen raadsleden maar ook burgers: de Open RAADhuisavond (ORA). Dinsdag 25 augustus werd de aftrap gegeven voor het nieuwe politiek seizoen 2015-2016 in wijkcentrum De Plint.

In De Plint werd de nieuwe wijkatlas gepresenteerd, stelde de stichting IBCE (Interculturele Bevordering Contact & Educatie) zich voor, en liet welzijnsorganisatie Woej haar veelzijdigheid zien. Van busvervoer tot tafeltennis, van ontbijt tot naaiatelier en nog veel meer!

Ook was er de mogelijkheid om nader geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen rond het bestemmingsplan van Leidsenhage. De fractie van GBLV heeft met veel bewoners besproken en veel goede ideeën gehoord voor de verdere uitwerking van de plannen.

Sanja Duijvestijn, GBLV/Gemeentebelangen raadslid en vice voorzitter van de ORA, kijkt terug op een succesvolle avond: “Met de ORA op locatie willen we de raad een ‘gezicht’ geven, onbekend maakt immers onbemind. Het signaal richting inwoners is: de raad is er voor ù. De grote opkomst van vanavond laat zien dat steeds meer bewoners de raad weten te vinden.”

De Open RAADhuisavond is er voor iedereen. Men kan actief deelnemen en met raadsleden in gesprek gaan. Ook is het mogelijk om zelf onderwerpen voor gesprek aan te dragen. Dit onderwerp wordt dan besproken in een rondetafelgesprek.

Wilt u een onderwerp met raadsleden bespreken? Neem contact op met de griffie, tel. (070) 3008563 of e-mail griffie@leidschendam-voorburg.nl

Foto door Rik Gevers
Foto Rik Gevers ORA 25 augustus 2015 2