Groen boven bouwplan Park Leeuwenbergh

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft een stokje gestoken voor een nieuwe bouwlocatie in Park Leeuwenbergh. Al ruim 20 jaar kreeg het groen de voorrang in Park Leeuwenbergh en door het nieuwe bestemmingsplan Voorburg-West/Park Leeuwenbergh dreigde dit te veranderen.

Met steun van de meerderheid van de raad werd de bouwlocatie met een amendement uit het bestemmingsplan gehaald. Raadslid Monica Velu: “We moeten zuinig zijn op het groen binnen onze gemeente en alleen binnenstedelijk bouwen. Park Leeuwenbergh wordt als binnenstedelijk gezien, maar wanneer je door de wijk rijdt, zie je vooral groen en dat moet zo blijven. Bovendien betrof het ruimte voor een kapitale villa, dus geen toevoeging aan de woningvoorraad”.

Leidschendam-Voorburg is nu eenmaal een zeer verstedelijkte gemeente, maar heeft toch nog steeds een groene uitstraling.