Telefonische bereikbaarheid Leidschendam-Voorburg moet beter

De telefonische bereikbaarheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg via het nummer 14070 is nog steeds onder de maat. Het college van B&W had na eerdere vragen van de fractie GBLV/Gemeentebelangen in januari aangegeven dat de telefonische bereikbaarheid zou verbeteren. Niets is minder waar zo blijkt uit de vele reacties die GBLV van inwoners heeft ontvangen. Zij laten hun ergernis over de aanhoudende slechte telefonische bereikbaarheid blijken. GBLV verwacht nu een snelle aanpak door het college om de telefonische bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren.

Freek Steutel, raadslid GBLV: ”Het kan toch niet zo zijn dat een gemeentelijke organisatie voor een gemeente met 73.000 inwoners telefonisch moeilijk te bereiken is. Inwoners die met vragen zitten over bijvoorbeeld de zorgtaken die per 1 januari zijn overgekomen, moeten goed geholpen kunnen worden. Er zijn ook andere plaatje display telefoonkanalen om aan gemeentelijke informatie te komen. Maar als een inwoner het op een andere manier niet lukt om informatie te krijgen, dan moet de gemeente wel bereikbaar zijn voor inwoners die telefonisch een vraag willen stellen. GBLV is benieuwd wat het college nu concreet gaat voorstellen.”