GBLV: hekken weg bij Mariënpark

Rond het terrein van Mariënpark in Leidschendam staan al geruime tijd ontsierende hekken. De hekken zijn geplaatst na de sloop van delen van het Mariënpark-complex. De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft vorig jaar al aangedrongen bij het college om de hekken rond de locatie Nieuw Mariënpark weg te halen. Schriftelijke vragen en een discussie in de commissie OG leidde toen niet tot het gewenste resultaat. Nu er een nieuwe projectontwikkelaar is, wil de fractie GBLV laten onderzoeken of het alsnog mogelijk is de hekken te verwijderen. De nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar Blauwhoed staat niet onwelwillend tegenover het al eerder door GBLV geopperde plan.

GBLV-raadslid Ron Guleij ziet de geschetste ontwikkeling als een kans om de komende zomer het terrein aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor de buurt. Guleij: “De hekken zijn na de sloop niet voor niks geplaatst. Het terrein jarenlang braak laten liggen bevordert de leefbaarheid niet. Als het terrein eenvoudig veilig gemaakt kan worden, dan moeten die hekken wat ons betreft zo snel mogelijk weg. Ook Blauwhoed als nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar lijkt hier gelukkig oog voor te hebben.”

Guleij heeft het college vragen gesteld om te kijken of het mogelijk is om op korte termijn de hekken weg te halen. Hierop is geantwoord dat ontwikkelaar Blauwhoed samen met een bouwinspecteur van de afdeling Handhaving van de gemeente ter plaatse zal kijken naar de veiligheid van het terrein. Blauwhoed zal proberen hierover voor de informatiebijeenkomst op 27 mei a.s. duidelijkheid te hebben.
Marienpark hekken 2