Structurele oplossing parkeerprobleem Wilgendreef nodig

N.a.v. de bijeenkomst met de bewoners van de Wilgendreef in Voorburg, is duidelijk gebleken dat de parkeeroverlast aldaar van het RandstadRail station onhoudbaar is geworden; Parkeeroverlast rondom stations is niet van vandaag of gisteren.

GBLV/Gemeentebelangen bepleit daarbij een structurele aanpak van de parkeeroverlast. Het instellen van een blauwe zone, is één mogelijkheid waar snel aan wordt gedacht. De vraag is of dat niet tot ongewenste verschuiving van het probleem leidt.

Marien van Wijk (GBLV), lid van de raadscommissie Openbaar Gebied: “De parkeerdruk rondom de RandstadRail stations in onze gemeente is hoog. Niet alleen inwoners van onze gemeenten parkeren er, maar ook forensen van buiten de gemeente zetten hun auto neer om de laatste paar haltes met openbaar vervoer richting Den Haag te nemen. De RandstadRail is een prima vervoermiddel, dat duidelijk in een behoefte voorziet. De RandstadRail stations in Leidschendam-Voorburg zijn niet voorzien van een groot P+R terrein. Daar is bij deze stations ook geen ruimte voor. Wat GBLV betreft is het noodzaak om hier een oplossing te vinden die verder gaat dan de problemen bij de Wilgendreef. Het verplaatsen van dit probleem naar een andere locatie is volgens GBLV geen optie.

Alleen een blauwe zone instellen is dus niet voldoende, nog afgezien van de extra kosten voor handhaving. We willen ook voorkomen dat de blauwe zone vervolgens steeds verder wordt uitgebreid. Goede communicatie en promotie vooraf en overleg met grote Haagse werkgevers, gemeente Den Haag en RandstadRail over bijvoorbeeld P+R terreinen is waar wij meer heil in zien. Wij zullen het college van B&W daartoe oproepen.”