Open RAADhuisavond op locatie trekt volle zalen

Dat de nieuwe bestuursstijl van de gemeente zijn vruchten lijkt af te werpen, blijkt mede aan de grote belangstelling bij de Open RAADhuisavonden (ORA). Vooral de avonden op locatie mogen zich verheugen in een extra hoge opkomst.

Iedere nieuwe vergaderronde van de raad start met het informeren van niet alleen raadsleden maar ook burgers: de Open RAADhuisavond. Deze Open RAADhuisavonden zijn voor iedereen toegankelijk. Inwoners kunnen actief deelnemen en met raadsleden in gesprek gaan. Men kan zelf onderwerpen voor gesprek aandragen. Dit onderwerp wordt dan besproken in een rondetafelgesprek.

Dinsdag 14 april was het vernieuwde Stadskantoor Leidschendam ‘gastheer’ van de
ORA. Vele inwoners maakten van de gelegenheid gebruik om mee te praten over onderwerpen als de werktafel en parkeren aan de Wilgendreef. Aansluitend kregen de aanwezigen een rondleiding door het Stadskantoor.

Sanja Duijvestijn (raadslid GBLV en vicevoorzitter ORA): “Goed om te zien dat de keuze om de politiek dichterbij de inwoner te brengen -met de open bestuursstijl die het college nastreeft- zijn vruchten blijkt af te werpen. Onbekend maakt onbemind. Door politiek zichtbaar en laagdrempelig te maken, hopen wij de burger weer te interesseren voor gemeente politiek. Onze politiek wordt niet in ivoren torens bedreven. Wij willen er juist zijn voor de burger.”

Ook de bewoners van de Wilgendreef waren in grote getale aanwezig. Zij vroegen aandacht voor de parkeerproblemen rondom station Voorburg ‘t Loo. Onder leiding van raadslid en ORA voorzitter Marjan van Giezen werd een rondetafelgesprek over dit onderwerp gevoerd.

Wilt u een onderwerp met raadsleden bespreken? Neem contact op met de griffie, tel. (070) 3008563 of e-mail griffie @ leidschendam-voorburg.nl.

 werktafel
Foto: Het onderwerp werktafel werd drukbezocht ten tijde van de ORA