Buurt betrekken bij plannen Nieuw Mariënpark

De fractie GBLV heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de overname van het project Nieuw Mariënpark van Vidomes door projectontwikkelaar Blauwhoed. De nieuwe plannen die Blauwhoed in de media presenteert rond Nieuw Mariënpark bieden in de ogen van GBLV weer een kans om de omwonenden aan te laten haken bij het project.

GBLV-raadslid Ron Guleij over de plannen van Blauwhoed met Nieuw Mariënpark: “Het gewijzigde bouwplan is inmiddels op hoofdlijnen bekend. Positief voor de buurt is de beperking van het bouwvolume. De toren gaat van 13 naar 8 lagen en de 26 woningen aan de Prins Bernardlaan worden nu 8 grondgebonden woningen”.

In de vorige raadsperiode heeft GBLV stevig oppositie gevoerd tegen de wijze waarop de toenmalige portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling met de belangen van de omwonenden omging. Met de waardevolle inbreng van de betrokkenen werd veel te weinig gedaan.

De plannen van Blauwhoed maken de aanvraag van een nieuwe bouwvergunning noodzakelijk. Blauwhoed heeft aangegeven al met architect en aannemer aan de slag te zijn en dat kopers en huurders kunnen meedenken. Guleij: “Het zou mooi zijn als ook omwonenden daarbij aan kunnen haken. GBLV heeft het college gevraagd daar waar nodig de omwonenden te faciliteren.”
77cbbcf4-1f8e-4e26-8d6b-8457ebaf678b