Verantwoordingsdebat duivenvoordecorridor

Open, eerlijk en overtuigend
Tijdens het verantwoordingsdebat over het miljoenenverlies bij de Duivenvoordecorridor gaf wethouder Frank Rozenberg op een overtuigende wijze uitleg over het ontstane verlies. GBLV heeft gedurende de vorige raadsperiode constant gewaarschuwd voor dit project, maar werd toen niet gehoord. Dankzij deze wethouder is er in een vroeg stadium duidelijkheid gekomen. Duidelijk werd in ieder geval dat in een vorige periode er al aanwijzingen waren dat het met de financiën rond dit project de verkeerde kant op zou gaan. Het verdiende respect dat de wethouder sorry durfde te zeggen, aangaf de communicatie te willen verbeteren en aangaf dat het anders had gemoeten. Dit werd door de meeste andere partijen onderkend en tekent de nieuwe bestuursstijl die GBLV voorstaat. Open, eerlijk en transparant over het gevoerde beleid en jezelf daarbij ook kwetsbaar durven opstellen.

De onderste steen boven
Natuurlijk moet er nu vaart worden gemaakt met de raadsenquête, zodat echt de onderste steen boven komt. Ook hier is GBLV een groot voorstander van aangezien de hele gemeente hier recht op heeft. Uiteindelijk zijn er miljoenen verdwenen die op andere beleidsterreinen hadden kunnen worden ingezet en dat in deze tijd.